Maayong Adlaw!

Adunay ipatigayon nga kalihokan kabahin sa TEKNOLOHIYA ALANG SA BOL-ANON (TABO) SA SEGUNDO DISTRITO SA BOHOL nga ipatagayon karong umaabot nga Biyernes, Agosto 23, 2019, didto sa Ubay Gymnasium, Ubay, Bohol, isip pagtabang sa adunay mga negosyo sa:

1. Processing or Manufacturing of Food
2. Metal Fabrication
3. Furniture
4. Marine and Aquaculture
5. Gifts, Housewares & Decors (GHD)
6. Health Products
7. Horticulture
8. Agriculture
9. Information & Communication Technology (ICT)

Ang maong kalihokan gidumala sa Department of Science and Technology (DOST) alang sa paghatag ug suporta sa mga negosyante nga buot magpalambo sa ilang negosyo.

Ako naga awhag sa mga lumolupyo nga naghupot sa mga maong negosyo sa pagtambong sa maong kalihokan. Adunay mouban nga LGU Staff sa San Miguel Team. Magpatigayon usab ug libreng sakyanan.

Kon ugaling motambong kamo sa maong kalihokan, palihug pag pagpahibalo ngadto ni MARIA BELEN EVANGELISTA-HINACAY (Municipal Information Officer) @ 09273859040/ 09286278233. Palihug ug text sa inyong NGALAN, MOBILE NUMBER, BARRIO ug NEGOSYO.

Daghang salamat!

Kaninyo maalagaron,

ATTY. VIRGILIO L. MENDEZ
Municipal Mayor