Alang sa kalambuan ug kauswagan.

Ayaw kalimot sa buhis nga bayrunon.